Elma Gübreleme Programı

Elma tüketimi kişi başına 20 kg civarında olup, dünyada en fazla elma tüketen ülkeleri arasındayız. Dünyada toplam 460 çeşit, Türkiye’de yaklaşık 60 farklı çeşit elma yetişmektedir. Başlıcaları; Starking, Golden, Granny Smith ve Amasya elmasıdır. Son yıllarda elma üretimi geleneksel metotlar yerine yoğun üretimin yapıldığı işletmeler haline dönüşmüş olup, ticari amaç ön plana çıkmaya başlamıştır. Verim bakımından dünyada önde gelen ülkelerin başında Fransa (34.2 ton/ha), İran (33.6 ton/ha) gelmekte bu ülkeleri ABD, Almanya, Türkiye izlemektedir. Türkiye verim bakımından beşinci sırada yer almaktadır.

 

Elma genellikle birçok toprak tipinde başarılı bir şekilde yetişebilmektedir. Alt toprağın yapısı, üst toprağın çeşit ve kalitesinden daha önemlidir. Alt toprak drene edilmelidir. Sert ve suyu tutan alt toprak gelişmeyi engeller ve ağaç ömrünü kısaltır. Çok yumuşak ve çok geçirgen alt toprak ise hiç su tutamayacağı için istenmez.

 

Elma yetiştiriciliği için en iyi topraklar; içerisinde yeteri kadar humus ve nem bulunan, tınlı, kumlu-tınlı, tınlı-kumlu, geçirgen ve derin topraklardır. Elma derin, serin, hafif süzek toprakları çok sever. Killi, kireçli soğuk toprakları sevmez. Çünkü bu topraklarda kökler mantar ve bakteri hastalıklarına daha kolay yakalanmakta ve ayrıca kloroz (sarılık) oluşmaktadır. Elma bahçesi kurulmadan önce toprak analizleri yapılmalı, kireç, tuz problemi olan yerlere, taban suyu yüksek ve sığ topraklı arazilere bahçe tesis edilmemelidir. Optimum toprak pH’sı 6.5-7.5 arasıdır. Orta derecede kireçli (%5-8 CaCO3), derin ve organik madde kapsamı %2’nin üzerindeki topraklar idealdir. Su ve toprak tuzluluğunu sevmez. Su ve toprakta EC 750 µS/cm’yi aşmamalıdır.

 

Elma Gübreleme Programı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.